Heading 1

NODWCH POB WYNEB I GYSYLLTU Â WYNEB, GRWPIAU CEFNOGAETH A GWEITHGAREDDAU PASG WEDI EU CANIATÁU

Yng ngoleuni'r cyhoeddiad wedi'i ddiweddaru gan y Llywodraeth ar Fawrth 16eg 2020 ynghylch Coronavirus, cynghorwyd ein tîm i atal pob cyswllt wyneb yn wyneb â defnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr proffesiynol. Rydym nawr yn symud i ddull ‘gweithio gartref’ nes bydd rhybudd pellach. I gysylltu â'n gweithwyr prosiect amrywiol gweler isod. Sylwch fod The Hatch ar gau nes bydd rhybudd pellach.

Staff Contact Numbers

 

Hawthorn office coordinator

Charlotte Phillips 07738 888723

Hawthorn Project Keyworkers

Steve Mitchell 07738 888292

Emma Feneck 07738 888293

 

 

Women and Girls Together project workers

Theresa Davis 07817058448

Donna-Marie Morris 07984 790175

Lisa Morgan-Thomas07540 919508

 

 

Pembrokeshire Young Carers project workers

 

Vikki Phillips07843 643012

Miranda Beynon 07872 675593

Anne Manning 07889 603722

 

 

Ceredigion Young Carers service Project Workers

Vikki Phillips 07843 643012

Olivia Draper-Jones 07545 701336

 

 

Pembrokeshire and Ceredigion REFLECT service

Georgia Haldane 07872 503063