Grŵp Cymorth TLC i Rieni

Cyfleoedd i ymlacio ar gyfer rhieni plant ag anghenion iechyd tymor hir.  

Mae TLC yn y grŵp ar gyfer rhieni sy’n cynnig cymorth gyda therapïau ymlacio ac amgen. Bydd gan rieni a atgyfeirir gyfrifoldebau gofalu am blentyn sydd ag anghenion uchel, tymor hir gydag afiechyd sy’n bygwth ei fywyd neu anghenion gofal difrifol.

Mae’r grŵp TLC hefyd yn rhoi cyfle i rieni gael sgwrs a phaned o de neu goffi a rhywbeth i’w fwyta. 

Gall rhieni wneud cais i gael eu hatgyfeirio i’r grŵp i’w hymwelydd iechyd, paediatregydd ymgynghorol, meddyg teulu neu weithiwr allweddol.

Bydd rhieni sy’n cael eu hatgyfeirio i’r grŵp yn dod o dan un o’r catgoriau canlynol isod.

·         Rhieni gyda phlentyn sydd wedi cael afiechyd sy’n cyfyngu ar ei fywyd

·         Rhiant gyda phlentyn sydd ag anghenion gofal iechyd dwys a lluosog

·         Rhiant gyda phlentyn sydd ag angen gofal iechyd tymor hir.